Slide background

Raad van toezicht

Sinds 18 juni 2012 is Ambachtzorg een besloten vennootschap. Derhalve hebben wij een Raad van Commissarissen aangesteld. De Zorgbrede Governancecode is voor de Raad van Toezicht leidend voor zijn handelen en zelfevaluatie. Ambachtzorg onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. Deze code wordt in geheel – zonder uitzonderingen – toegepast.

Raad van Toezicht

Jaap Flach (voorzitter) is in het dagelijks leven directeur van een drukkerij.

Arjen Hendriks is in het dagelijks leven advocaat.

Stephanie Groot-Haazer werkt in het dagelijks leven op de financiële administratie.