Slide background

Mantelzorg beleid

Onze visie op de relatie tussen cliënt, mantelzorger en hulpverlener is in het kort als volgt. De cliënt maakt deel uit van zijn eigen sociale omgeving en kan daarvan niet los worden gezien. Kwaliteit van leven wordt immers bepaald door verschillende aspecten:

  • welzijn
  • gezondheid
  • zingeving
  • mogelijkheden tot participatie èn
  • wederzijds ondersteunende relaties.

Onmisbaar bij thuiszorg

Zorgvragers hebben in toenemende mate behoefte om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te verblijven. Om dat mogelijk te maken zijn mantelzorgers onmisbaar naast de zorg die thuis geleverd wordt. Als verhuizing naar een instelling toch noodzakelijk is, is het van belang dat de zorg relatie tussen zorgvrager en mantelzorger zoveel als gewenst intact blijft.

Inzage in het volledige mantelzorgbeleid is op afspraak mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met ons team.