Slide background

Cliëntenraad

Ambachtzorg wil er alles aan doen om de cliënt centraal te stellen. Daarom beschikken wij ook over een cliëntenraad. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waar cliënten en familieleden aan deel kunnen nemen. De voornaamste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen.

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de dienstverlening te maken hebben. De cliëntenraad overlegt daarover met de directie en denkt mee over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Momenteel zijn we op zoek naar iemand die de cliëntenraad wil komen versterken. De cliëntenraad komt 4x per jaar vrijwillig bijeen.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad en/of u aanmelden als lid, neem dan contact op met de cliëntenraad via bestuur@ambachtzorg.nl