Slide background

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om hun cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn in de zorg, behandeling, begeleiding en dienstverlening. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn, dan hopen wij dat u de ruimte voelt om dat allereerst met onze medewerkers zelf te bespreken. Onze organisatie is kleinschalig en bij ons werken korte lijnen en directe communicatie het beste. Klachten of uitingen van onvrede worden altijd besproken tijdens ons teamoverleg, of direct besproken met de teamleiding. U ontvangt altijd een reactie binnen 2 weken.

Melden van een klacht bij onafhankelijke klachtenfunctionaris

Heeft u een officiële klant? Ook daarvoor kunt u terecht bij onze medewerkers, of indien gewenst bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SPOT . Binnen 4 weken brengt de klachtenfunctionaris een advies uit. Indien u uw klacht wilt bespreken met een klachtenfunctionaris kunt u uw klacht mailen of per post opsturen naar:

Klachtenfunctionaris
klacht@verenigingspot.nl
035 – 54 27 517
Postbus 5135
1410 AC Naarden

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. De Klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de Klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de zorgaanbieder oplossingen kunnen bespreken. De Klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de Klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris.
Het complete klachtenreglement van SPOT vindt u hier.

De Geschilleninstantie

Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. Welke instantie dit is hangt af van het feit of de zorgaanbieder zelfstandig is aangesloten bij een Geschilleninstantie of dat via SPOT heeft geregeld. SPOT is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Het Klachtenreglement van Stichting Zorggeschil vindt u hier.

De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.
Lees meer over de eisen van de Wkkgz op de website van de Rijksoverheid.